Wyszukiwarka kierunków studiów

Kierunki na stronie uczelni


Lista wydziałów i kierunków Uniwersytetu Aberystwyth

Uniwersytet Aberystwyth posiada do wyboru około 80 kierunków. Są wśród nich kierunki wyróżnione oraz nagrodzone oceną Excellent czyli najwyższą z możliwych do uzyskania w UK w zakresie jakość nauczania!

Wydziały i kierunki uniwersytetu przedstawione są poniżej.
Zobacz też kierunki w Coventry University...

Informacje o wyróżnionych wydziałach i kierunkach uniwersytetu...

Wydział Biznesu i Zarządzania-School of Management and Business   (Aberystwyth)

Kierunek Księgowość i Finanse w 2006 roku został zaliczony do 20 najlepszych w Europie. Kategoria: Excellent.
Kierunek Ekonomia - kategoria: Excellent. Strona wydziału
 • Zarządzanie (Management)
 • Ekonomia (Economy)
 • Księgowość (Accounting)
 • Finanse (Finance)
 • Marketing (Marketing)

Wydział Nauk Politycznych-International Politics Department   (Aberystwyth)

Kategoria: Excellent. Perła Uniwersytetu, pierwszy wydział w świecie w tej dziedzinie! Ranga Oxfordu! Wykładowcy o światowej sławie. Różnorodne specjalizacje: Europeistyka, Stosunki Międzynarodowe, Trzeci Świat.
Strona wydziału
 • Polityka Międzynarodowa (International Politics)
 • Polityka Międzynarodowa i Trzeci Świat (International Politics and the Third World)
 • Polityka Międzynarodowa i Międzynarodowa historia ( International Politics and International History)
 • Polityka Międzynarodowa i Historia militarna (International Politics and Military History)
 • Polityka Międzynarodowa i Wywiad (International Politics and Intelligence Studies)
 • Polityka Międzynarodowa i Studia Strategiczne (International Politics and Strategic Studies)
 • Studia Polityczne (Political Studies)
 • Polityka Europejska (European Politics)
 • Studia Europejskie (European Studies)
 • Polityka (Politics)

Wydział Informatyki-Computer Science  (Aberystwyth)

Kategoria: Excellent.
Oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów pod względem nauczania i pracy badawczej w całej Wielkiej Brytanii (według rankingu Times Good University Guide). Wydział prowadzi projekty rozwojowe we współpracy z międzynarodowymi firmami w dziedzinach: robotyka, sztuczna inteligencja, bioinformatyka, komunikacja internetowa, inżynieria oprogramowania, obróbka obrazów. Dynamiczna i ambitna kadra ekspertów/wykładowców w branży sprawia, iż studia są naprawdę ciekawe. Na Wydziale rekrutację prowadzą m.in. firmy Hewlett Packard i Microsoft.
Poznaj Polaków, którzy już w czasie studiów pracują na terenie UK, dowiedz się od nich jak wyglądają studia na tym Wydziale.
Strona wydziału
 • Inżynieria Oprogramowania (Software Engineering)
 • Inżynieria Internetu (Internet Engineering)
 • Zastosowania Internetowe w Informatyce (Internet Computing)
 • Technologie Informacyjne w Biznesie (Business Information Technology)
 • Informatyka i Sztuczna Inteligencja (Computer Science and Artificial Intelligence)
 • Sztuczna Inteligencja i Robotyka (Artificial Intelligence and Robotics)
 • Grafika Komputerowa, Vizualizacja i Gry komputerowe (Computer Graphics, Vision and Games)
 • Przenośne Techniki Komputerowe (Mobile and Wearable Computing)

Wydział Psychologii-Department of Psychology  (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Psychologia (Psychology)

Wydział Prawa i Kryminologii-Department of Law & Criminology  (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Prawo (Law)
 • Prawo Europejskie (European Law)
 • Prawo Kryminalne (Criminal Law)
 • Prawo Biznesu (Business Law)
 • Prawa Człowieka (Human Rights)
 • Kryminologia (Criminology)

Wydział Nauk Biologicznych, Środowiskowych i Rolniczych
  (Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences   (Aberystwyth)

Kategoria: Excellent.
Oceniony jako jeden z najlepszych w UK:
 • Kadra naukowców/wykładowców na 7 miejscu spośród wszystkich brytyjskich Uniwersytetów (czytaj na: Times Higher Education Table of excellence; Guardian Research Fortnight power rankings).
 • Prawie połowa publikacji naukowych została oceniona jako „World Class” albo „Internationally excellent”.
 • Wydział był najwyżej oceniony spośród wszystkich wydziałów w branży w Walii.
Wydział oferuje wiele ciekawych kierunków z perspektywą na przyszłe zatrudnienie: genetyka, mikrobiologia, biochemia, turystyka, zoologia, środowisko, zoologia, rolnictwo i wiele innych. Posiada też jedne z najnowocześniejszych laboratoriów w UK. Ich opis znajduje się na :http://www.aber.ac.uk/en/ibers/facilities/bioimaging/

Wydział oferuje duże możliwości praktyk, w zeszłych latach niektórzy studenci pojechali na staże nawet aż do Nowej Zelandii czy Australii.
Strona wydziału
 • Zachowania Zwierząt (Animal Behaviour)
 • Kierunek weterynaryjny (Veterinary Bioscience)
 • Biochemia (Biochemistry)
 • Biologia (Biology)
 • Biologia i Sport (Biology and Sports Science)
 • Biologia i Bioinformatyka (Biology and Bioinformatics)
 • Biologia Środowiska (Environemtal Biology)
 • Genetyka (Genetics)
 • Genetyka i Biochemia
 • Nauki o Życiu (Life Sciences)
 • Biologia Morza i Wód Otwartych (Marine and Fresh Water Biology)
 • Mikrobiologia (Microbiology)
 • Biologia Roślin (Plant Biology)
 • Zoologia (Zoology)
 • Zoologia i Mikrobiologia (Zoology and Microbiology)
 • Turystyka (Tourism Management)
 • Agroturystyka (Countryside Recreation and Tourism)
 • Zarządzanie Terenami Wiejskimi (Countryside Management)
 • Utrzymywanie Terenów Wiejskich (Countryside Conservation)
 • Rozwój Zrównoważony Terenów Wiejskich (Sustainable Rural Development)
 • Zarządzanie Terenami Wiejskimi-rok zerowy (Countryside Management-Foundationa Year)
 • Rolnictwo (Agriculture)
 • Rolnictwo z Biznesem (Agriculture with Business Studies)
 • Rolnictwo & Zarządzanie Terenami Wiejskimi (Agriculture and Countryside Management)
 • Rolnictwo z Marketingiem (Agriculture with Marketing)
 • Rolnictwo organiczne (Organic Agriculture)
 • Rolnictwo – rok zerowy (Agriculture - Foundation Year)
 • Rolnictwo i Utrzymywanie Terenów Wiejskich (Agriculture and Countryside Conservation)
 • Hodowla Koni (Equine Studies)
 • Sporty konne (Equine and Human Sport Science)
 • Biznes i Hodowla Koni (Business and Equine Studies)

Wydział Teatralno Filmowy-Department of Theatre, Film and Television Studies   (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Teatrologia (Drama and Theatre Studies)
 • Filmoznawstwo i Telewizja (Film and TV Studies)
 • Media i Komunikacja (Media and Communicationa Studies)
 • Performace (Performance Studies)
 • Scenografia (Scenographic Studies)

Wydział Filologii Angielskiej  (Aberystwyth)

Kategoria: Excellent.
Strona wydziału
 • Literatura Angielska (English Literature)
 • Twórczość pisarska i Literatura angielska (Creative Writting&English Literature)

Wydział Języków Europejskich-Department of European Languages  (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Jezyki europejskie (European Languages)
 • Francuski (French)
 • Niemiecki German
 • Niemiecki i Lingwistyka (German and Linguistics)
 • Germanistyka (Modern German Studies)
 • Francuski/Niemiecki/Hiszpański z Biznesem (Modern Languages with Business Management)
 • Języki romańskie (Romance Languages)
 • Hiszpański (Spanish)

Wydział Sztuk Pięknych-School of Art  (Aberystwyth)

Jeden z dziesięciu najlepszych wydziałów sztuki w UK w 2006 roku. Strona wydziału
 • Historia Sztuki (Art History)
 • Sztuki Piękne (Rysunek, Fotografia, Malarstwo) (Fine Art)
 • Studia „Muzeum i Galerie” (Musem and Galery Studies)

Wydział Sportu-Department of Sport and Excercise Science  (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Wychowanie Fizyczne (Sport and Excercise Science)

Wydział Nauk o Ziemi i Geografii-Institute of Geography and Earth Studies  (Aberystwyth)

Kategoria: Excellent. jeden z największych i najbardziej dynamicznych wydziałów w Wielkiej Brytanii. Strona wydziału
 • Nauka o Ziemi i Środowisku (Environmental Earth Science)
 • Nauka o Środowisku (Environmental Science)
 • Geografia (Geography)
 • Human Geography
 • Geografia Fizyczna (Physical Geography)

Wydział Historii i Historii Walii-Department of History and Welsh History  (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Historia Europejska (European History)
 • Historia (History)
 • Historia i Media (History and Media)
 • Historia Walii i Historia (Welsh History and History)
 • Literatura i Historia Walii (Literature and History of Wales)
 • Historia Ekonomiczno-Społeczna ( Economic and Social History)
 • Historia Średniowieczna i Współczeswna (Medival and Early Modern History)
 • Współczesna Historia i Polityka (Modern History and Politics)
 • Nowoczesna i Współczesna Historia (Modern and Contemporary History)

Wydział Nauk o Informacji-Department of Information Studies  (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Kierunki tylko na poziomie postgraduate

Wydział Fizyki i Matematyki-Institute of Mathematics and Physics  (Aberystwyth)

Strona wydziału
 • Matematyka (Mathematics)
 • Matematyka Finansowa (Financial Mathematics)
 • Matematyka Stosowana (Applied Mathematics)
 • Czysta Matematyka (Pure Mathematics)
 • Statystyka (Statistics)
 • Fizyka (Physics)
 • Fizyka z Biznesem (Physics with Business Studies)
 • Fizyka z Edukacją (Physics with Educationa)
 • Fizyka Planetarna i Kosmiczna (Physics with Planetary and Space Physics)
 • Fizyka z Jezykami Europejskimi (Physics with a European Language)
 • Nauka o Kosmosie i Robotyce (Space Science and Robotics)

Wydział Studiów Celtyckich-Department of Welsh  (Aberystwyth)

Kategoria: Excellent. Jeden z najlepszych i największych wydziałów w świecie w dziedzinie celtologii.
Strona wydziału
 • Celtologia (Celtic Studies)
 • Irlandzki (Irish)
Informacje o wyróżnionych wydziałach i kierunkach uniwersytetu...