Rekrutacja na studia magisterskie / podyplomowe  

Rekrutacja trwa.

Uwaga. Słowo wyjaśnienia odnośnie studiów określonych tu jako magisterskie/podyplomowe. Studia magisterskie/podyplomowe w Wielkiej Brytanii określane są jako Masters Degree (tłum. magisterka). Trwają w UK tylko 1 rok i można je zrobić zaraz po licencjacie albo po polskiej magisterce. Dlatego często są określane jako studia podyplomowe. Co ważniejsze można je zrobić w innej dziedzinie niż się wcześniej studiowało w ramach licencjatu czy magisterki. Osoby, które do tej pory nie studiowały, ale mają doświadczenie zawodowe też mogą być przyjęte na te studia na podstawie ilości i jakości doświadczenia zawodowego. Podanie jest wówczas rozpatrywane indywidualnie.


Jak złożyć podanie na studia magisterskie/podyplomowe
  

Podanie można składać już na ostatnim roku studiów przed obroną pracy. Najpierw zostanie się przyjętym warunkowo (na podstawie poniższych danych), a po dosłaniu skanu dyplomu otrzymuje się ofertę bezwarunkowego przyjęcia. Uwaga. Nie wymaga się certyfikatu językowego w przypadku odpowiednio zdanej matury z angielskiego. Wyślij zapytanie o wymagany wynik podając kierunek studiów, na które aplikujesz.

Kiedy zdecydujesz się złożyć podanie na studia, prosimy o przesłanie na adres biuro@brytanka.com poniższych danych do podania:

  • Wybrany kierunek studiów.

  • Dane osobowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i do korespondencji, email, tel.stacj., tel.kom.

  • Szkoła średnia i wyższa: Nazwa szkoły średniej, od kiedy do kiedy uczęszczana, przedmioty z matury i poziomy, oceny. W przypadku szkoły wyższej: kierunek studiów i kiedy planowana jest obrona. Jeśli mamy już dyplom to skan/zdjęcie dyplomu.

  • List motywacyjny: w języku angielskim w wersji elektronicznej czyli: ile mam lat, co obecnie robię, jaki kierunek chcę studiować i dlaczego, jakie mam plany na przyszłość związane z kierunkiem, pochwalić się wszystkimi osiągnięciami/doświadczeniami na różnych polach zainteresowań jeśli takie się posiada, a zwłaszcza związanych z kierunkiem studiów, warto też podkreślić dlaczego wybrało się daną uczelnię.

  • List referencyjny: List w języku angielskim czyli opinia o aplikującym od osoby, która nas uczy bądź uczyła na studiach wykładowca, promotor itp) W liście powinno być: jak długo i skąd nauczyciel nas zna, co o nas myśli jako o studencie oraz jako o osobie (np. przyjacielska, pomocna innym, komunikatywna). Warto podkreślić cechy takie jak determinacja w dążeniu do celu, pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność odnalezienia się w nowych warunkach, jeśli oczywiście takie się posiada. Można też napisać o zainteresowaniach kandydata na studia związanych z wybranym kierunkiem studiów.  Referencje prosimy wysłać do nas emailem najlepiej zapisane w wersji elektronicznej w PDF lub skan/zdjęcie. Referencje powinny być na papierze firmowym uczelni.

  • Dane opiniodawcy: W liście referencyjnym powinny być zawarte dane opiniodawcy: imię nazwisko, stanowisko, nazwa, adres szkoły, w której uczy lub inny adres do korespondencji oraz tel. szkoły/inny do kontaktu oraz email opiniodawcy.

Decyzja o przyjęciu zwykle przychodzi w ciągu ok. 6 tygodni od otrzymania dokumentów przez uczelnię. W przypadku niekompletnego podania (brak dyplomu) oferta jest warunkowa (conditional) a po dosłaniu brakujących części zmieniana jest na bezwarunkową.

Czesne za studia magisterskie/podyplomowe  

Czesne za Masters Degree wynosiło od 6475 funtów - 7475 funtów w roku akademickim 2019. Cena zależy od kierunku studiów.

Wyślij zapytanie o konkretny kierunek (biuro@brytanka.com).

Rządowe fundusze na studia magisterskie i podyplomowe w Walii