Rekrutacja na studia magisterskie / podyplomowe
  (Coventry)

Rekrutacja trwa. Podania można składać przed obroną.

Uwaga. Słowo wyjaśnienia odnośnie studiów określonych tu jako magisterskie/podyplomowe. Studia magisterskie/podyplomowe w Wielkiej Brytanii określane są jako Masters Degree (tłum. magisterka). Trwają w UK tylko 1 rok i można je zrobić zaraz po licencjacie albo po polskiej magisterce. Dlatego często są określane jako studia podyplomowe. Co ważniejsze można je zrobić w innej dziedzinie niż się wcześniej studiowało w ramach licencjatu czy magisterki. Osoby, które do tej pory nie studiowały, ale mają doświadczenie zawodowe też mogą być przyjęte na te studia na podstawie ilości i jakości doświadczenia zawodowego. Podanie jest wówczas rozpatrywane indywidualnie.Jak złożyć podanie na studia magisterskie/podyplomowe
  (Coventry)

Podanie można składać już na ostatnim roku studiów przed obroną pracy. Najpierw zostanie się przyjętym warunkowo (na podstawie poniższych danych), a po dosłaniu skanu dyplomu otrzymuje się ofertę bezwarunkowego przyjęcia.

Kiedy zdecydujesz się złożyć podanie na studia, prosimy o przesłanie na adres biuro@brytanka.com poniższych danych do podania:

  • Wybrany kierunek studiów.

  • Dane osobowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i do korespondencji, email, tel.stacj., tel.kom.

  • Szkoła średnia i wyższa: Nazwa szkoły średniej, od kiedy do kiedy uczęszczana, przedmioty z matury i poziomy, oceny. W przypadku szkoły wyższej: kierunek studiów i kiedy planowana jest obrona. Jeśli mamy już dyplom to skan/zdjęcie dyplomu.

  • List motywacyjny: w języku angielskim w wersji elektronicznej czyli: ile mam lat, co obecnie robię, jaki kierunek chcę studiować i dlaczego, jakie mam plany na przyszłość związane z kierunkiem, pochwalić się wszystkimi osiągnięciami/doświadczeniami na różnych polach zainteresowań jeśli takie się posiada, a zwłaszcza związanych z kierunkiem studiów, warto też podkreślić dlaczego wybrało się daną uczelnię.

  • List referencyjny: List w języku angielskim czyli opinia o aplikującym od osoby, która nas uczy bądź uczyła na studiach wykładowca, promotor itp) W liście powinno być: jak długo i skąd nauczyciel nas zna, co o nas myśli jako o studencie oraz jako o osobie (np. przyjacielska, pomocna innym, komunikatywna). Warto podkreślić cechy takie jak determinacja w dążeniu do celu, pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność odnalezienia się w nowych warunkach, jeśli oczywiście takie się posiada. Można też napisać o zainteresowaniach kandydata na studia związanych z wybranym kierunkiem studiów.  Referencje prosimy wysłać do nas emailem najlepiej zapisane w wersji elektronicznej w PDF lub skan/zdjęcie. Referencje powinny być na papierze firmowym uczelni.

  • Dane opiniodawcy: W liście referencyjnym powinny być zawarte dane opiniodawcy: imię nazwisko, stanowisko, nazwa, adres szkoły, w której uczy lub inny adres do korespondencji oraz tel. szkoły/inny do kontaktu oraz email opiniodawcy.

  • Certyfikat językowy lub data otrzymania certyfikatu (warunkowe przyjęcie bez certyfikatu). Przykładowe certyfikaty: PTE Academic lub PTE zwykły zdany na level 4. , IELTS, Cambridge Advanced (CA) itp.

Decyzja o przyjęciu zwykle przychodzi w ciągu ok. 6 tygodni od otrzymania dokumentów przez uczelnię. W przypadku niekompletnego podania (brak certyfikatu językowego albo dyplomu) oferta jest warunkowa (conditional) a po dosłaniu brakujących części zmieniana jest na bezwarunkową.

Czesne i stypendia za studia magisterskie/podyplomowe
  (Coventry)

Czesne za studia magisterskie na Coventry University wynosi średnio między 5000 f a 6000 f. Są i kierunki droższe. Wyślij zapytanie ile kosztuje twój kierunek...

Do uzyskania 10 stypendiów po 2000 f. na pokrycie kosztów utrzymania. Aby zakwalifikować się do stypendium należy przyjąć ofertę miejsca na studia do 31 lipca a o stypendium zaaplikować do 31 sierpnia.

Nowość 2016! Rządowe fundusze na studia magisterskie i podyplomowe w Anglii