Aktualności


Uwaga! Jest możliwość rozpoczęcia studiów po 2 klasie liceum/technikum z gwarancją otrzymania funduszy na okres całych studiów.

Więcej informacji...


Rząd Walii udostępnia aplikantom z Polski fundusze w wysokości do 17 tyś. funtów na całe studia magisterskie/podyplomowe w formie bezzwrotnego grantu i/lub pożyczki. Fundusze te można przeznaczyć albo na czesne i/lub na utrzymanie.

Więcej informacji...


Zapraszamy na spotkania informacyjne.

Więcej informacji...