Rekrutacja na studia magisterskie / podyplomowe
  (Uniwersity of South Wales)

Rekrutacja rozpoczęta.

Kierunki studiów magisterskich/podyplomowych: http://courses.southwales.ac.uk/postgraduate_courses

Uwaga. Słowo wyjaśnienia odnośnie studiów określonych tu jako magisterskie/podyplomowe. Studia magisterskie/podyplomowe w Wielkiej Brytanii określane są jako Masters Degree (tłum. magisterka). Trwają w UK tylko 1 rok i można je zrobić zaraz po licencjacie albo po polskiej magisterce. Dlatego często są określane jako studia podyplomowe. Co ważniejsze można je zrobić w innej dziedzinie niż się wcześniej studiowało w ramach licencjatu czy magisterki. Osoby, które do tej pory nie studiowały, ale mają doświadczenie zawodowe też mogą być przyjęte na te studia na podstawie ilości i jakości doświadczenia zawodowego. Podanie jest wówczas rozpatrywane indywidualnie.Jak złożyć podanie na studia magisterskie/podyplomowe
  (Uniwersity of South Wales)

Podanie można składać już na ostatnim roku studiów przed obroną pracy. Najpierw zostanie się przyjętym warunkowo (na podstawie poniższych danych), a po dosłaniu skanu dyplomu otrzymuje się ofertę bezwarunkowego przyjęcia.

Kiedy zdecydujesz się złożyć podanie na studia, prosimy o przesłanie na adres biuro@brytanka.com poniższych danych do podania:

  • Wybrany kierunek studiów: tutaj sprawdź jakie są kierunki dostępne: http://courses.southwales.ac.uk/postgraduate_courses

  • Dane osobowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i do korespondencji, email, tel.stacj., tel.kom.

  • Szkoła średnia i wyższa: Nazwa szkoły średniej, od kiedy do kiedy uczęszczana, przedmioty z matury i poziomy, oceny. W przypadku szkoły wyższej: kierunek studiów i kiedy planowana jest obrona. Jeśli mamy już dyplom to skan/zdjęcie dyplomu.

  • List motywacyjny: w języku angielskim w wersji elektronicznej czyli: ile mam lat, co obecnie robię, jaki kierunek chcę studiować i dlaczego, jakie mam plany na przyszłość związane z kierunkiem, pochwalić się wszystkimi osiągnięciami/doświadczeniami na różnych polach zainteresowań jeśli takie się posiada, a zwłaszcza związanych z kierunkiem studiów, warto też podkreślić dlaczego wybrało się daną uczelnię.

  • List referencyjny: List w języku angielskim czyli opinia o aplikującym od osoby, która nas uczy bądź uczyła na studiach wykładowca, promotor itp) W liście powinno być: jak długo i skąd nauczyciel nas zna, co o nas myśli jako o studencie oraz jako o osobie (np. przyjacielska, pomocna innym, komunikatywna). Warto podkreślić cechy takie jak determinacja w dążeniu do celu, pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność odnalezienia się w nowych warunkach, jeśli oczywiście takie się posiada. Można też napisać o zainteresowaniach kandydata na studia związanych z wybranym kierunkiem studiów.  Referencje prosimy wysłać do nas emailem najlepiej zapisane w wersji elektronicznej w PDF lub skan/zdjęcie. Referencje powinny być na papierze firmowym uczelni.

  • Dane opiniodawcy: W liście referencyjnym powinny być zawarte dane opiniodawcy: imię nazwisko, stanowisko, nazwa, adres szkoły, w której uczy lub inny adres do korespondencji oraz tel. szkoły/inny do kontaktu oraz email opiniodawcy.

  • Certyfikat językowy lub data otrzymania certyfikatu (warunkowe przyjęcie bez certyfikatu). Przykładowe certyfikaty: PTE Academic lub PTE zwykły zdany na level 4. , IELTS, Cambridge Advanced (CA) itp. Jeśli studia były w języku angielskim to jest szansa zwolnienia z certyfikatu. Prosimy o kontakt w takim przypadku.

Decyzja o przyjęciu zwykle przychodzi w ciągu ok. 6 tygodni od otrzymania dokumentów przez uczelnię. W przypadku niekompletnego podania (brak certyfikatu językowego albo dyplomu) oferta jest warunkowa (conditional) a po dosłaniu brakujących części zmieniana jest na bezwarunkową.

Czesne i stypendia za studia magisterskie/podyplomowe
  (Uniwersity of South Wales)

Czesne za studia magisterskie na University of South Wales jest bardzo korzystne cenowo w stosunku do czesnego na innych uczelniach brytyjskich. Ponadto można dostać spore stypendium.

Na większości kierunków czesne wynosi ok. 4 tys. funtów za całe studia. Studia trwają 1 rok. Na pokrycie części tej kwoty można uzyskać stypendium 1500 f. Ilość tych stypendiów jest nieograniczona i uzyska je każdy kto spełnia kryterium.
Wyślij zapytanie jakie to kryterium podając kierunek studiów twoich zainteresowań.

Rządowe fundusze na studia magisterskie i podyplomowe w Walii